تاریخ انتشار:1392/02/21کد محتوا: 111
فراخوان جذب طرح های تجاری
شرکت خدمات اول مخابرات از تمامی طرح ها و ایده های مرتبط با  صنعت مخابرات و حوزه IT که توسط کارشناسان، محققان و صاحب نظران امر مخابرات و ارتباطات تدوین شده باشد، (اعم از خدمات قابل ارائه شامل فروش ADSL، فروش تلفن، 118، فروش پهنای باند، خدمات Call Center، طرح های توسعه ای درباره Contact Center، پروژه‌های ارزش افزوده تلفن ثابت و همراه، خدمات مالی، بانکی، بیمه ای و ...) با توافق مالی مشخص حمایت می کند.
صاحبان طرح می توانند با ارائه خلاصه ای از سوابق و پیشنهاد خود به نشانی pr@tct1.ir با شرکت خدمات اول مخابرات همکاری نمایند.

Share/Save/Bookmark