تاریخ انتشار:1393/01/25کد محتوا: 285
مراکز مخابراتی استانها

* مخابرات استان آذربایجان شرقی                                                                       * مخابرات استان آذربایجان غربی

* مخابرات استان اردبیل                                                                                      * مخابرات استان اصفهان

* مخابرات استان ایلام                                                                                         * مخابرات استان بوشهر

* مخابرات استان تهران                                                                                       * مخابرات استان چهارمهال و بختیاری

* مخابرات استان خراسان رضوی                                                                         * مخابرات استان خراسان شمالی

* مخابرات استان خراسان جنوبی                                                                          * مخابرات استان خوزستان

* مخابرات استان زنجان                                                                                      * مخابرات استان سمنان

* مخابرات استان سیستان و بلوچستان                                                                  * مخابرات استان فارس

* مخابرات استان قم                                                                                           * مخابرات استان قزوین

* مخابرات استان کردستان                                                                                 * مخابرات استان کرمانشاه

* مخابرات استان کرمان                                                                                     * مخابرات استان کهکیلویه و بویر احمد

* مخابرات استان گیلان                                                                                      * مخابرات استان گلستان

* مخابرات استان لرستان                                                                                    *مخابرات استان مازندران

* مخابرات استان مرکزی                                                                                    * مخابرات استان هرمزگان

* مخابرات استان همدان                                                                                     * مخابرات استان یزد
Share/Save/Bookmark