تاریخ انتشار:1393/06/29کد محتوا: 324
سند چشم انداز

شرکت خدمات اول مخابرات به عنوان گروهی پیشرو و کارآفرین با در اختیار داشتن قدرتمندترین زیرساخت های ارتباطی، اطلاعاتی و عملیاتی برای جذب، برنامه ریزی و اجرای بزرگترین پروژه های خدماتی، مخابراتی، اجرایی و اقتصادی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی شناخته خواهد شد.
Share/Save/Bookmark