تاریخ انتشار:1393/06/29کد محتوا: 325
مأموریت سازمان

ارائه تمامی خدمات ارتباطی در کشور به ساده ترین روش ممکن، در کمترین زمان با بیشترین سطح رضایتمندی ماموریت اصلی سازمان است.
Share/Save/Bookmark