تاریخ انتشار:1393/07/1کد محتوا: 333
معرفی نمایندگان استانها


نماینده استان آذربایجان غربی
آقای علی هاشم سیمین بیل
شماره تماس: 33867242-044
آدرس ایمیل a.siminbil@tci1.ir
نماینده استان آذربایجان شرقی
آقای جعفر مجد خیابانی
شماره تماس: 33828777-041
آدرس ایمیل a.siminbil@tci1.ir
 نماینده استان لرستان
آقای باقر ابراهیمی
شماره تماس: 33350990-066
آدرس ایمیل b.ebrahimi@tci1.ir
 
 نماینده استان بوشهر
آقای اسدالله حمیدی
شماره تماس: 33551716-077
آدرس ایمیل a.hamidi@tci1.ir
 
 نماینده استان زنجان
آقای غلامرضا پیمائی
شماره تماس: 33442005-024
آدرس ایمیل gh.peymaee@tci1.ir
 
 نماینده استان فارس
آقای علیرضا جهان بین
شماره تماس: 36277677-071
آدرس ایمیل a.jahanbin@tci1.ir
 
 نماینده استان چهارمحال و بختیاری
آقای حسین صالحی بابرصاد
شماره تماس: 32226011-038
آدرس ایمیل h.salehi@tci1.ir
 
 نماینده استان قم
آقای مجید عربی نژاد
شماره تماس: 37206000-025
آدرس ایمیل arabinejad@tci1.ir
 
 نماینده استان اردبیل
آقای پرویز زاهدی
شماره تماس: 33255554-045
آدرس ایمیل p.zahedi@tci1.ir
 
 نماینده استان هرمزگان
آقای مهدی پور جعفری
شماره تماس: 33302000-076
آدرس ایمیل m.pourjafari@tci1.ir
 
 نماینده استان خراسان رضوی
آقای هدایت الله موسوی
شماره تماس:4- 38554090-051
آدرس ایمیل h.mosavi@tci1.ir
 
 نماینده استان مرکزی
آقای حسین عیسی آبادی
شماره تماس: 32113200-086
آدرس ایمیل h.eisaabadi@tci1.ir
 
 نماینده استان کهگیلویه و بویراحمد
آقای سید رسول معصومی
شماره تماس:
آدرس ایمیل r.masomi@tci1.ir
 
 نماینده استان خراسان شمالی
آقای رضا صالحی
شماره تماس: 32256254-058
آدرس ایمیل r.salehi@tci1.ir
 
 نماینده استان گلستان
آقای علی اکبر طباخ
شماره تماس: 32437440-017
آدرس ایمیل a.tabakh@tci1.ir
 
 نماینده استان کردستان
آقای احمد رحمانی
شماره تماس: 33661470-087
آدرس ایمیل: a.rahmani@tci1.ir
 
نماینده استان کرمان
خانم هنگامه نجار منصوری
شماره تماس: 31228281-034
آدرس ایمیل: h.mansouri@tci1.ir
 
نماینده استان قزوین
آقای مظفر اردلان
شماره تماس: 33361188-028
آدرس ایمیل m.ardalan@tci1.ir
 
نماینده استان سیستان و بلوپچستان
آقای شهرکی
شماره تماس: 31118207-054
آدرس ایمیل s.shahraki@tci1.ir
 
نماینده استان گیلان
آقای قاسم عزیزی
شماره تماس: -
آدرس ایمیل : -
 
نماینده استان خوزستان
آقای خدابخش داریوند
شماره تماس: 33376863-061
آدرس ایمیل @tci1.ir
 
نماینده استان کرمانشاه
آقای یداله همتی
شماره تماس: 38259957-083
آدرس ایمیل @tci1.ir
 
نماینده استان یزد
آقای محمود زارع زاده
شماره تماس: 382739001-035
آدرس ایمیل @tci1.ir
 
نماینده استان خراسان جنوبی
آقای محمدرضا مزگی نژاد
شماره تماس: 32440331-056
آدرس ایمیل @tci1.ir
 
نماینده استان مازندران
آقای مهدی نوروزی
شماره تماس: 32313386-011
آدرس ایمیل @tci1.ir
 
نماینده استان سمنان
آقای روح اله رستمی
شماره تماس: 33388090-023
آدرس ایمیل @tci1.ir
 
نماینده استان ایلام
آقای حسین یوسفی
شماره تماس: 33381455-084
آدرس ایمیل @tci1.ir

Share/Save/Bookmark