تاریخ انتشار:1394/01/22کد محتوا: 351
اهداف سازمان

بر اساس اصل مشتری مداری و به منظور دستیابی به رضایت همه ذینفعان با رعایت اصل سرعت عمل در ارائه خدمات و حذف موانع غیر ضروری سازمانی، امور اجرایی و عملیاتی شرکت مخابرات ایران را بر عهده گرفته ایم، تا هم راستا با سیاست‌های توسعه‌ای فرادستی در صنعت مخابرات کشور، تحولی موثر و بالنده را موجب شویم.
Share/Save/Bookmark