تاریخ انتشار:1394/12/15کد محتوا: 374
با احکام مدیر عامل و عضو هیات مدیره :
انتصاب معاونین و مدیران شرکت خدمات اول مخابرات

ناصر قدیر کاشانی عضو هیات مدیره و مدیر عامل در احکام جداگانه ای معاونین امور استان ها ، سرمایه های انسانی ، اجرایی ، مالی و نیز مدیران پشتیبانی ،امور پیمانکاری استان تهران ،  پروژه های اجرایی ، سیستم ها و تعالی سازمان و روابط عمومی شرکت خدمات اول مخابرات را منصوب کرد .
طی این احکام علیرضا اصغر نژاد به عنوان  معاون امور استان ها و سرپرست معاونت سرمایه های انسانی ، خلیل صادقی نیا به عنوان معاون اجرایی و حامد کیانی در سمت معاون مالی شرکت خدمات اول مخابرات منصوب و احکام خود را دریافت نمودند .
وی همچنین در احکامی آقایان مهدی قدیر کاشانی را به عنوان مدیر پشتیبانی ، جواد گلشاهی رود بنه را در  سمت مدیر امور پیمانکاری استان تهران ،  مصطفی حاجی احمدی کاشی را به عنوان مدیر پروژه های اجرایی ، عباس قاضی میر سعید را به عنوان رییس سیستم ها و تعالی سازمان و مسعود لک را به عنوان مدیر روابط عمومی در شرکت خدمات اول مخابرات منصوب کرد .
مدیر عامل شرکت خدمات اول مخابرات در احکام انتصاب خود ضمن آرزوی توفیق بر رعایت قوانین و تلاش همه جانبه در جهت پیشبرد اهداف جاری و آینده ی شرکت تاکید کرده است .
Share/Save/Bookmark