تاریخ انتشار:1392/02/17کد محتوا: 62
ثبت نام

دایری تلفن ثابت مورد درخواست متقاضیان بر اساس نوبت ثبت نام و پس از فراهم شدن امکانات فنی مورد نیاز انجام می شود.
در صورت جمع آوری منصوبات تلفن به دلیل بدهی، دایری مجدد، منوط به پرداخت هزینه نصب مجدد، پرداخت تمامی بدهی های مشترک ( از جمله هزینه کارکرد وهزینه اولیه ) و وجود امکانات فنی است.
ثبت نام تلفن از طریق اینترنت نیز امکان پذیر است و متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت www.tct.ir نسبت به ثبت نام اینترنتی نیز اقدام نمایند.
اصلاح و رفع خرابی تلفن نیز توسط مراکز مخابراتی با شماره تماس 17 در اسرع وقت انجام می شود و هیچ هزینه ای برای مشترک ندارد.
ثبت نام تلفن ثابت برای اشخاص حقیقی و حقوقی پس از بررسی محدوده ی آدرس متقاضی برای ثبت نام تلفن انجام می شود.
حضور متقاضی یا قائم مقام قانونی وی برای ثبت نام حقیقی و حضور نماینده ی شرکت با معرفی نامه برای ثبت نام اشخاص حقوقی در حین ثبت نام الزامی است.

مدارک مورد نیاز ثبت نام تلفن ثابت برای اشخاص حقیقی: 
اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی، فیش واریزی به نام شخص متقاضی به مبلغ 500هزار ریال بابت هزینه اتصال، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده

مدارک مورد نیاز ثبت نام تلفن ثابت برای اشخاص حقوقی:
آگهی مندرج در روزنامه رسمی، آگهی تغییرات که بیش از 2 سال از آن نگذشته باشد، شناسنامه ملی و گواهینامه مودیان مالیاتی به همراه کد اقتصادی، اصل و تصویر شناسنامه یا اصل و کپی کارت ملی نماینده شرکت ، فیش واریزی به نام شخص متقاضی به مبلغ 500هزار ریال بابت هزینه اتصال، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده .
Share/Save/Bookmark