تاریخ انتشار:1392/02/17کد محتوا: 67
کشف مزاحمت

در صورت وجود مزاحمت تلفنی به هیچ وجه با آن شماره تماس نگیرید و ضمن مراجعه به مرکز مخابراتی محل خود با ارائه ی آخرین قبض پرداختی تلفن یا کارت شناسایی معتبر، درخواست کشف مزاحمت کنید.

مدارک مورد نیاز برای کشف مزاحمت اشخاص حقیقی:
حضور مالک یا استفاده کننده به همراه اصل و کپی کارت ملی

مدارک مورد نیاز برای کشف مزاحمت اشخاص حقوقی:

حضور نماینده شرکت با معرفی نامه برای درخواست کشف مزاحمت، ارائه آگهی تغییرات که بیش از 2 سال از زمان آن نگذشته باشد، اصل و تصویر کارت ملی.
Share/Save/Bookmark